Právě hraje: SEBASTIAN - NÁŠ SVĚT | Dohrálo: LOBO - I'D LOVE YOU TO WANT ME
22. listopad 2019 - Cecílie

Višňová

Tentokrát se podíváme až k našim hranicím s Polskem do Višňové u Frýdlantu.

Obec tvoří devět osad. Nejstarší je právě Višňová, kterou založili roku 1334. Pro své památkově chráněné domy v hornolužické lidové architektuře, jsou osady nazývány Krajinou podstávkových domů. Přímo v obci a okolí pak najdete spoustu dominantních stromů. Na hranici leží bývalý evangelický kostel.

Višňová leží v nivě řeky Smědé. V roce 2010 se rozvodnila a Frýdlantský výběžek postihla velká povodeň. V dolním toku řeky vyhlásili roku 1998 na 137 ha Přírodní rezervaci Meandry Smědé. Spolu s přilehlým rybníkem Dubákem vytváří hnízdiště vzácných druhů ptáků a velké množství živočichů. Žije tu třeba vydra říční, čolek velký, potápka rudokrká, rákosník velký, ledňáček říční nebo jeřáb popelavý.

Protějškem Višňové je panoráma Jizerských hor. Můžete si udělat výlet na Smrk a cestou se stavit na zámku ve Frýdlantu. Kousek je to i na rozhlednu v Heřmanicích nebo do Albrechtic.

Užijte si s celou rodinou krásný výlet a plno společných zážitků.Visnova