Právě hraje: KATY PERRY - DAISIES | Dohrálo: ALMA - LA MONEY
26. leden 2021 - Zora
Právě hraje: KATY PERRY - DAISIES | Dohrálo: ALMA - LA MONEY

Liberec zajistí zásobování pitnou vodou pro Ruprechtice

Město Liberec zajistí zásobování pitnou vodou pro Ruprechtice, Kateřinky, Radčice a Krásnou Studánku. Ze Státního fondu životního prostředí přijalo město dotaci ve výši přes 46 milionů korun. O schválení žádosti na dotaci se rozhodlo loni v prosinci. Nyní už může začít výstavba vodojemu včetně přivaděče, vodovodu a kanalizace. Zajistí  stabilní  zásobování  pitnou  vodou  pro  obyvatele  Ruprechtic.  Doposud byli místní odkázáni na zásobování vodou z individuálních studní.

 

V Harrachově se změnil poplatek za odpady

V Harrachově se změnil od nového roku místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba činí 650 korun  za kalendářní rok. Částka je splatná jednorázově ke dni 30. dubna. Poplatníkem je každá fyzická osoba přihlášená v obci a každá fyzická osoba vlastnící stavbu k rodinné rekreaci, byt či dům, kde není nikdo trvale hlášen. Svoz popelnic se 14-ti denním intervalem bude letos probíhat v sudém týdnu.

Česká Lípa připravuje rekonstrukci lávky na Špičáku

Česká Lípa připravuje rekonstrukci lávky na Špičáku. Důležitá spojnice mezi sídlištěm a centrem města je ve špatném stavu. Radnice ji nechala zatím alespoň provizorně opravit za 400 tisíc korun. Celková rekonstrukce by mohla začít v roce 2023. Letos chce radnice vybrat projektanta a pracovat na projektu. Lávka by po dokončení měla sloužit i pro cyklisty. V rámci projektu se počítá také s úpravou prostranství okolo zastávky MHD.

Město Šluknov připravuje parcely pro výstavbu rodinných domů

Město Šluknov připravuje parcely pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Jihozápad. V současnosti jsou tady položené rozvody nízkého napětí a vybudovaná trafostanice. Teď se čeká na stavbu nové automatické tlakové stanice u vodojemu na Křížovém vrchu. Po dokončení této stavby bude možné vybudovat ostatní infrastrukturu. Kompletně budou parcely pro zájemce připravené pravděpodobně na přelomu roku 2022/23.

Jablonecká škola na sídlišti Šumava bude mít nové výtahy i učebny

Jablonecká Základní škola na sídlišti Šumava bude mít dva nové výtahy a učebny. Dočká se i úpravy okolí. Odhadnuté náklady přesahují 19 milionů korun, přidělená dotace z Evropské unie je 11 milionů a spoluúčast města činí 7,5 milionu korun. Součástí projektu je vyřešení částečné bezbariérovosti základní školy, novými rampami, přístupovým chodníkem k venkovnímu pavilonu a přestavbou tří toalet na bezbariérové. Realizace je plánovaná v období březen-září 2022.

Jablonečané dobře třídí odpady

Jablonečané dobře třídí odpady. Tuto snahu finančně ocení společnost Eko-kom. V průběhu roku 2020 se vytřídilo 3 900 tun z barevných kontejnerů, sběrných dvorů, ze sběren a výkupen i ze školních sběrů. Vzhledem k vysoké hmotnosti tvořily největší podíl z celkového množství odpadu kovy. K dalším položkám patří 1 200 tun papíru, 736 tun skla a 604 tun plastů. Za loňský rok přesáhne výše odměny pro Jablonec 6,8 milionu korun. Peníze půjdou opět na provoz a zkvalitňování systému třídění odpadů.

V Harrachově probíhá veřejná sbírka na rekonstrukci kaple

V Harrachově probíhá veřejná sbírka na rekonstrukci kaple sv. Alžběty. Lidé mohou přispívat například převodem na transparentní účet. Možná je i platba v hotovosti. Zapečetěná kasička pro příspěvky je k dispozici v interiéru kaple sv. Alžběty. Další je na obecním úřadě. Veškeré vybrané finanční prostředky se převedou na účet správce kaple, kterým je město Harrachov. Peníze pomůžou k opravě a rekonstrukci. Vyúčtování a soupis oprav a prací bude zveřejněn na stránkách města Harrachov.

V Novém Boru podpoří stavbu domácích čistíren odpadních vod

Město Nový Bor plánuje opětovně vyhlásit dotační program na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod. Za velkého zájmu ho spustilo v loňském roce, s ohledem na úsporná opatření ho ale muselo ukončit. O finanční podporu na pořízení domácí čističky mohou žádat lidé z oblastí, kde není technicky možné připojení na veřejnou kanalizační síť. Na program má radnice vyčleněných půl milionu korun. Žadatelé mohou získat až 70 procent nákladů.

V Liberci chystají protipovodňová opatření

Město Liberec si na svém území nechalo zpracovat analýzu povodňových rizik a protipovodňových opatření. Její součástí je i návrh na možné vytvoření protipovodňového parku ve Wintrově ulici, kde je řadu let zahrádkářská kolonie. Podle primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ale není pravda, že město chce kvůli tomu vyhnat tamní zahrádkáře. Město pracuje s řadou návrhů, jak tuto problematiku řešit. Pokud by skutečně mělo dojít k nějakému záboru toho území, zahrádkáře o tom bude radnice včas informovat.

Ve Vratislavicích průběžně uklízí veřejná prostranství

Pracovníci technického střediska ve Vratislavicích průběžně uklízí veřejná prostranství. Některá místa jsou ale znečišťována opakovaně a ve velké míře. Jedná se zejména o spojnici mezi kostelem a Intexem, lesopark při ulici Seniorů nebo tramvajovou zastávku v Proseči. Jen v těchto třech lokalitách nasbírali v polovině prosince více než dvacet 120 l pytlů odpadu, a to i přesto, že se zde uklízí pravidelně. Pracovníci technického střediska vyzývají občany, aby k odhazování odpadků využívali koše, které jsou v rozmístěny po celé obci a každý týden vyváženy.